Gå til hovedindhold

Den kommunale ungeindsats - KUI

Fra august 2019 fik kommunerne det fulde og entydige ansvar for, at alle unge under 25 år gennemfører ungdomsuddannelse eller kommer i beskæftigelse.

Indhold

  Fra august 2019 fik kommunerne det fulde og entydige ansvar for, at alle unge under 25 år gennemfører ungdomsuddannelse eller kommer i beskæftigelse.

  Kommunerne skal sikre, at unge sættes i centrum for en tværgående kommunal indsats, når dette er nødvendigt. Dermed har kommunerne ansvaret for at koordinere indsatser og forløb på tværs af uddannelses-, social- og beskæftigelsesindsatsen. Ligeledes skal kommunerne sikre, at der gennemføres en fortsat opfølgning på, at alle unge er på vej mod ungdomsuddannelse eller kommer i beskæftigelse.

  På Frederiksberg betyder lovgivningen, at ungeindsatsen i endnu højere grad bliver et fælles anliggende på tværs af kommunale områder og afdelinger. Konkret vil børn og unge med risiko for ikke at kunne gennemføre ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse blive vurderet i forhold til en invitation til tværfaglig konference.

  Ungekonference

  Inviteres du til en ungekonference betyder dette, at Frederiksberg samler de bedste kræfter på tværs af fagligheder og afdelinger omkring bordet for at lægge planen for din vej mod ungdomsuddannelse eller beskæftigelse. Planen vil forholde dig til dine særlige forudsætninger og specifikke behov. Du og dine pårørende har mulighed for at deltage i konferencen og drøfte planens indsatser, der skal realisere dine ungdomsuddannelses- og beskæftigelsesmål.

  Du vil få en ungeguide, der fremadrettet følger, hjælper og støtter dig. Ungeguiden er din særlige sparringsmakker, der understøtter dig på vejen og samtidig holder fokus på dine mål i planen.

  Du er velkommen til at kontakte Ungecenter Frederiksberg, hvis du vil vide mere om den kommunale ungeindsats på Frederiksberg, eller hvis du tænker, at du kunne være i målgruppen til en konference.

  Ungekonference

  Se en film om Den kommunale Ungeindsats og Ungekonferencen her.

  Yderligere information