Gå til hovedindhold

Privatlivspolitik for uddannelsesvejledningen

Sådan behandler uddannelsesvejledningen under Ungecenter Frederiksberg oplysninger om dig og dit barn

Indhold

  I forbindelse med uddannelsesvejledning behandler Ungecenter Frederiksberg personoplysninger om dig, som vi er dataansvarlig for. Vi behandler dine og dit barns personoplysninger med det formål, at dit barn bliver i stand til at træffe et valg af uddannelse og erhverv, der bliver til størst mulig gavn for den enkelte og samfundet.

  Grundlag for behandling og kategorier af personoplysninger

  Uddannelsesvejledningen behandler almindelige og følsomme oplysninger om dit barn samt om barnets forældre/værge. Det er blandt andet cpr-nummer, navn, kontaktoplysninger, familierelationer, skole- og uddannelsesoplysninger. Vejlederen behandler oplysninger, som observeres, eller som du selv eller dit barn fortæller, der omhandler eller påvirker dit barns skole- og uddannelsesvalg. Uddannelsesvejledningen kan desuden med dit samtykke indhente oplysninger fra andre fagpersoner. Vejlederen kan dog som sagsbehandler under Den Kommunale Ungeindsats Frederiksberg, indhente supplerende oplysninger fra social- og arbejdsmarkedsafdelingen. Der vil være tale om oplysninger der er relevante i forhold til uddannelses- og erhvervsvejledning.

  Grundlaget for behandling af dine oplysninger er Bekendtgørelse af lov om kommunal indsats for unge under 25 år (LBK nr 1301 af 04/09/2020) og Bekendtgørelse af lov om ungdomsuddannelse or unge med særlige behov (LBK nr 610 af 8/05/2019)

  Kommunikation mellem dig og uddannelsesvejledningen

  I Ungecenter Frederiksberg udvikler vi hele tiden på, hvordan vi bedst sikrer, at dine oplysninger er opbevaret forsvarligt. Elektroniske oplysninger journaliseres i et sikkert it-system. Det gælder både de oplysninger, som vi selv indhenter, og når du sender os oplysninger. Ud over e-Boks kan kommunikationen foregå på mail fra vores mail system eller direkte fra vores it-system. Kommunikationen kan også foregå via SMS, hvor det kun er servicemeddelelser eller via Messenger, hvis vi ikke kan få kontakt med dig på andre måder. 

  Modtagere eller kategorier af modtagere

  Vi videregiver dine og dit barns personoplysninger til andre offentlige myndigheder i det omfang, de har et berettiget behov fx social- og arbejdsmarkedsafdelingen. Er der behov for at udveksle oplysninger med andre faggrupper vil du blive informeret om dette og bedt om at give samtykke.

  Vi er forpligtet til at indberette enkelte relevante oplysninger til Ungedatabasen under Undervisningsministeriet, Styrelsen for IT og læring (STIL).

  Vi kan modtage oplysninger om dig fra andre

  Uddannelsesvejledningen i Ungecenter Frederiksberg kan modtage oplysninger fra andre myndigheder, i det omfang vi har et berettiget behov, som relaterer sig til formålet beskrevet øverst i denne privatlivspolitik.  Det kan for eksempel være skoleoplysninger som uddannelsesparthedsvurdering og karakterer eller uddannelsesoplysninger hvis du er flyttet til kommunen

  Opbevaring af dine personoplysninger

  Personoplysninger registreret hos uddannelsesvejledningen i Ungecenter Frederiksberg vil live opbevaret indtil den unge fylder 30 år, for unge omfattet af STU vil oplysninger blive gemt i yderligere 5 år.

  Dine rettigheder

  Du har efter databeskyttelsesforordningens artikel 15-18 og 20-21 en række rettigheder i forhold til vores behandling af personoplysninger om dig, hvilket du til enhver tid kan rette henvendelse om:

  • Ret til at blive orienteret om indsamling, behandling og videregivelse
  • Ret til indsigt i behandlingen af dine personoplysninger
  • Ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger
  • I visse tilfælde ret til berigtigelse, sletning, begrænsning eller udlevering af dine personoplysninger

  Du har altid mulighed for at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk

  Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

  Hvis du har spørgsmål til vores behandling af personoplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver via sikker forsendelse via borger.dk, via mail på databeskyttelse@frederiksberg.dk, eller via brev til Frederiksberg Rådhus, 2000 Frederiksberg, att.: databeskyttelsesrådgiver

  Dataansvarlig

  Ungecenter Frederiksberg er dataansvarlig for behandling af dine personoplysninger. Vores kontaktoplysninger er:

  Ungecenter Frederiksberg

  Finsensvej 86, 3.sal

  2000 Frederiksberg

  For borgere: Send sikker Digital Post til Ungecenter

  Tlf: 38 21 36 66