Socialpædagogisk støtte (SPS)

SPS- Støtte på din ungdomsuddannelse - Hvem kan få støtte og hvordan gør du?

Indhold

    Hvis du har fået støtte i grundskolen, kan du med stor sandsynlighed også få det på din ungdomsuddannelse. Det gælder hvis du er ordblind eller har en fysisk/psykisk funktionsnedsættelse. SPS er til for at du kan tage din uddannelse på lige vilkår med dine klassekammerater.
    Du kan eksempelvis få adgang til læse-skrive teknologier, studiestøttetimer, sekretærhjælp, og andet, der skal hjælpe dig til at kunne gennemføre din ungdomsuddannelse.

    Læs mere om SPS støtte i Folderen