Gå til hovedindhold

FGU - Forberedende grunduddannelse

FGU er en ny uddannelse, der forbereder dig på at gå i gang med en ungdomsuddannelse eller komme i job.

Indhold

    Den forberedende grunduddannelse (FGU) henvender sig til dig, der er under 25 år og endnu ikke er parat til at gå i gang med eller gennemføre en anden ungdomsuddannelse. Det kan være af faglige, personlige eller sociale årsager.
    Formålet med FGU er, at du efterfølgende kan fortsætte på en erhvervsuddannelse, en gymnasial uddannelse eller i job.
    FGU består af forskellige uddannelsesspor, som kan tilpasses dine behov og interesser. Læs mere om FGU på FGU-Hovedstadens hjemmeside https://fguhovedstaden.dk/ 

    Kontakt din uddannelsesvejleder i Ungecentret, hvis du vil høre om du er i målgruppen for FGU. Tilmelding til FGU foregår ved, at din uddannelsesvejleder sammen med dig laver en målgruppevurdering og uddannelsesplan.