Vejledning 7. - 10. klasse

Uddannelsesvejledning for dig, som går i 7. - 10. klasse

Indhold

  Er du elev i 7.-10. klasse får du gennem forskellige vejledningsaktiviteter og kollektive oplæg i klassen hjælp og inspiration til dit fremtidige uddannelsesvalg.
  Vejledningsaktiviteter kan for eksempel være besøg på ungdomsuddannelser, virksomhedsbesøg eller erhvervspraktik.
  Kollektiv vejledning foregår i klassen eller i større grupper og kan blandt andet være oplæg om uddannelsessystemet, inspiration til informationssøgning eller øvelser, der giver indsigt i egne styrker og interesser.
  Hvis du har særlige behov for vejledning, vil du desuden modtage individuel vejledning fra skolens uddannelsesvejleder samt tilbud om vejledningsaktiviteter, som skal hjælpe dig med at blive uddannelsesparat og afklaret om uddannelsesvalget.

  Vejledningsaktiviteter - erhvervspraktik

  Erhvervspraktik i 8.-10. klasse giver dig mulighed for at opleve, hvordan det er at være på en arbejdsplads. Du skal følge de regler, der gælder for de ansatte i virksomheden, både hvad angår mødetider, påklædning og omgangstone.
  Du vil blive sat til at løse konkrete arbejdsopgaver og vil også skulle samarbejde med de andre i virksomheden, så du kan få en god fornemmelse af, hvordan det er at arbejde der.
  Praktikken kan være med til at give dig en idé om, hvad du har lyst til at uddanne dig som og arbejde med i fremtiden.
  Ud over praktik i private og offentlige virksomheder, kan du også søge om et praktikforløb inden for eksempel militæret. Inden du skal i praktik, skal du have udfyldt en praktikseddel for at være dækket af Statens Erstatningsordning, mens du er i praktik.

  Find praktiksedlen her: Erhvervspraktikseddel

  Introkurser i 8.klasse

  I 8. klasse deltager du sammen med din klasse i en Skills-dag på en erhvervsskole i efteråret og i 2×2 dages introduktionskurser på forskellige ungdomsuddannelser i foråret. Her kan du komme 2 dage på en erhvervsuddannelse og 2 dage på en gymnasial uddannelse.
  Formålet er at give dig en oplevelse af, hvordan det er at gå på en ungdomsuddannelse – hvad der undervises i, hvilke krav der stilles, og hvilke uddannelsesmuligheder der findes inden for området.

  Brobygning for ikke-afklarede elever i 9.klasse

  Hvis du i 9. klasse er meget i tvivl om, hvad der er den rigtige uddannelsesvej for dig, har du mulighed for at komme i brobygning på en ungdomsuddannelse i 2-10 dage i løbet af efteråret i 9.klasse. Besøget giver dig indblik i hverdagen, arbejdsformerne og undervisningsmiljøet på uddannelsen. Du får desuden viden om uddannelsens krav og muligheder. Alle disse indtryk kan hjælpe dig med at træffe et realistisk uddannelsesvalg.

  Obligatorisk brobygning i 10. klasse

  Brobygning i 10. klasse er obligatorisk for alle elever i 1 uge. Her vil du sammen med din klasse besøge en erhvervsuddannelse, hvor undervisningen bliver tilrettelagt, så du både opfylder nogle af de faglige krav der stilles i 10.klasse, men samtidig bliver udfordret i forhold til dit kommende uddannelsesvalg. Der tilbydes derudover frivillig brobygning på både erhvervsuddannelserne og de gymnasiale uddannelser.

  Uddannelsesdag

  Når du går i 9. klasse, kan du i november komme til uddannelsesdag på Tre Falke Skolen. Dagen er arrangeret af Ungecenter Frederiksberg.
  Repræsentanter fra de forskellige ungdomsuddannelsesinstitutioner (erhvervsuddannelser og de gymnasiale uddannelser) informerer om deres uddannelser, og du får mulighed for at høre om indhold og krav på forskellige uddannelser.
  Formålet er at gøre det lettere for dig at vælge uddannelse.

  Åbent hus arrangementer

  Går du i 9. eller 10. klasse, kan du få en fornemmelse af uddannelsesmiljøet ved at deltage i åbent hus arrangementer og/eller besøgsdage på ungdomsuddannelserne. Gymnasier og erhvervsskoler inviterer alle til møder, hvor du har mulighed for at få en fornemmelse af om uddannelsen, stemningen og lærerne er noget for dig.
  Der er åbent hus arrangementer på alle ungdomsuddannelsesinstitutioner fra november til februar. Tilbuddet retter sig til både dig og dine forældre, og du finder oplysninger om tid og sted på de enkelte uddannelsers hjemmesider. Der er desuden mulighed for at deltage i undervisningen i en dag på langt de fleste ungdomsuddannelser. Sådanne besøgsdage kan du selv tilmelde dig via uddannelsernes hjemmesider.