Gå til hovedindhold

Erhvervsgrunduddannelsen EGU

EGU er en praktisk uddannelse for dig, der gerne vil i virksomhedspraktik – og bruge mindre tid i klasselokalet. På EGU forbereder du dig til erhvervsuddannelse eller job.

Indhold

  Erhvervsgrunduddannelsen

  EGU

  Under den forberedende Grunduddannelse (FGU)

  Frederiksberg Kommune

  EGU – hvad er det?

  EGU er en 2-årig erhvervskompetencegivende ungdomsuddannelse, der er godkendt af undervisningsministeriet. Der lægges stor vægt på praktik i uddannelsen. EGU´en henvender sig til unge mellem 16 og 25 år, som ikke umiddelbart har forudsætninger til at påbegynde ordinær uddannelse. 

  Formålet med EGU´en er, at den enkelte unge udvikler sociale, personlige og faglige kompetencer til efter endt EGU, at fortsætte videre ordinær uddannelse eller komme ud på arbejdsmarkedet på ordinære vilkår.

  Den unge modtager elevløn under praktikken og skoleydelse under skoleforløb.

  Alle kan ansætte en EGU-elev, - det kræver ikke en godkendt læreplads.

  Er din virksomhed klar til at ansætte en EGU-elev?

  Praktikken foregår i en eller flere virksomheder/institutioner. I praktikken udvikler den unge sine praktiske færdigheder og lærer at begå sig på arbejdsmarkedet. Praktikken udgør 2/3 af EGU'en som varer 2 år.

  Skoledelen udgør 1/3 del af EGU’en – ca. 30 uger og bliver planlagt i tæt samarbejde med virksomheden/institutionen. Undervisningen foregår med 1 skoledag om ugen på FGU-Hovedstaden (Den forberedende Grunduddannelse), men kan også være på erhvervsskoler, højskoler og AMU-centre. Forløbene opkvalificerer den unge og giver mulighed for at koble teori og praksis. 

  Vejledningen sikrer at den individuelle uddannelsesplan følges og evalueres, samt sikrer kontinuitet i uddannelsesforløbet. Vejledningen varetages af EGU-vejlederen fra FGU. 

  Hvem er i målgruppen for EGU?

  EGU-eleven har forudsætninger for at arbejde praktisk inden for et specifikt arbejdsområde, som de selv har valgt. Den unge er fagafklaret, motiveret og kan arbejde 37 timer om ugen.

  De unge elever har forskellig bagage med sig. Fælles for dem er, at de ikke har mulighed for at starte ordinær uddannelse, men i stedet har brug for en mere praktisk baseret oplæring inden for et specifikt arbejdsområde. Dette kan skyldes en svær opvækst, problematisk skolegang, ordblindhed, små diagnoser, en lavere IQ mv. De unge har ikke nødvendigvis bestået 9. klasse, men har stor lyst til at arbejde, vise hvad de kan og blive en del af et arbejdsfællesskab. 

  Hvilke krav stilles der til dig som praktikvært?

  Samtidig ser du fordelen i, at den unge med tiden selvstændigt kan varetage forskellige opgaver og dermed indgå i arbejdsstyrken. På sigt skulle det således gerne være en gevinst for dig, at have en EGU-elev. Det er også din opgave, at være med til at styrke den unges selvværd og motivere positivt til fortsat udvikling, også de dage, hvor det kan være lidt svært for den unge. 

  Som praktikvært skal du være forberedt på, at den unge undervejs deltager i kortere eller længere skoleforløb, og at dette nødvendigvis ikke er fastlagt fra start. Denne planlægning foregår altid i dialog med EGU-vejlederen.

  Hvordan indgås uddannelsesaftalen?

  Vejen til et godt match mellem virksomhed og EGU-elev er meget forskellig, men starter typisk med, at den unge er i praktik i virksomheden/institutionen. Det giver mulighed for at se hinanden an, om kemien passer og om den unge viser interesse for arbejdet. Når der er et godt match, og den unge er godkendt til et EGU-forløb, udarbejder uddannelsesvejleder fra Frederiksberg kommune en EGU-praktikaftale, som underskrives af alle parter. Herefter er den unge klar til at starte sin EGU i virksomheden og overgår til FGU-Hovedstaden, som varetager vejledningen.

  Ansættelsesforhold

  Der er forskel på, hvorvidt du er privat eller statslig/kommunal praktikvært.

  Kommunale/statslige praktikværter betaler ikke elevløn.  Den udbetales af Frederiksberg Kommune. Eleverne optjener feriepenge i praktikperioderne.

   

  Private praktikværter betaler  elevløn under praktikperioderne efter gældende overenskomst, herunder feriepenge. Du er ikke forpligtet til at udbetale feriepenge, såfremt disse ikke er optjent. Der gives bonus i perioden 1. august 2019 til 31. december 2027, der udgør 68 kr. pr. dag (7. dags uge/max 40.000 kr. pr. elev). Denne bonus udbetales, når et praktikforløb er gennemført jf. EGU-praktikaftalen.

   

  Eleven udbetales skoleydelse af FGU-Hovedstaden under alle skoleperioder/kurser.

   

  EGU-eleven er i praktikperioden dækket af virksomhedens lovpligtige arbejdsskadeforsikring.

   

  EGU-vejlederens opgave

  EGU-vejlederen tilrettelægger et individuelt forløb, som kvalificerer til videre uddannelse eller job efter endt EGU. Dette sker i samarbejde med praktikvært, den unge, eventuelt forældre, uddannelsessteder m.fl. Kontakten og dialogen med praktikvært vægtes højt. Undervejs i uddannelsen støtter EGU-vejlederen eleven hvis der opstår vanskeligheder, både i praktikken og i skoleperioderne, og er med til at skabe tryghed for både elev og praktikvært. Dette gøres ved løbende kontakt, både på SMS og mobil og ved fysiske møder på praktikstedet, med og uden praktikvært.

  Læs mere om EGU'en her

  Har du spørgsmål?

  Kontakt mig hvis du vil høre mere om Erhvervsgrunduddannelsen EGU.

  Torben Kofoed-Nielsen på mobil 2898 0346 eller mail toko01@frederiksberg.dk